Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Mwenyeji wa tovuti hii ni Huduma ya Kutafsiri Biblia kwa Kisandawe

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@sandawelanguage.com

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kutafsiri Biblia kwa Kisandawe, isipokuwa kimeandikwa tofauti.