Bibliadtakhẽ Gkitabũ

Somaʼõ lhaawa qʼoowaʼõga nowagka!

O Biblia-gkitabu humaahumaa Sandwegkiʼĩdtana dtorimsimaadtokhẽ qʼoowaabpoo, o somasatsʼi daabpo au simudta gkoogkoʼwaabpo au habpu-kompyudtadta hogoritcheetsʼi. Hingekhegki heeu qwaãtsʼi qʼootsʼiwasekhẽ Bo maanekhi (Bibliadta) nqankʼowasekhẽ nĩ Biblia-adisi.

sand_Bible_books_rsz.jpg