Hadoʼ tsʼaagkueẽ

Sandawe-koodtanagko ci!

O gkitabu qʼooʼwaasatsʼi daabpo, keʼewatsʼe nĩ cʼeewatsʼegki neese, tchia Sandawegkiʼĩ! Gkitabu neese ncomoso tchiasogkimeẽ, andigkoo rekodiwaadtõ nĩ video maʼõ nowagkawasekhẽ! 

Hia bosibpoi heeu yaʼabõdtana au gkwesegoo sũgebpoi itchawasũgko, tlʼibaeegko sentensi bpitcã cugku.

Urio hinamse!

sandawe_home.jpg