Sandawegkiʼĩ somaʼõtsʼigko xwexwetsʼi

Downloads: 

Hia gkwaa Sandawegkĩ habpugkiʼĩ sayoi, ayeebpo hingo uri nqakʼosetsʼeʼõ hewe sayotsʼi somaʼõ xwexwetsʼisatsʼi. Tlʼibaeegko gkitabu-bpitcã doola cugku heeu ukarasãdta nigkoo alfabetĩ nĩ gkitabu somaʼõdta ladebpoʼĩa qʼoowe.