Sandawe-koodta

Habari za Haki ya Kunakili na Taarifa ya Mawasiliano

Tovuti hii ni yaHuduma ya Kutafsiri Biblia kwa Kisandawe.

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@sandawelanguage.com

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kutafsiri Biblia kwa Kisandawe, isipokuwa kimeandikwa tofauti.